e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 173 雨 vũ [8, 16] U+9713
38675.gif
Show stroke order nghê
 ní
♦(Danh) Cầu vồng. ◎Như: nghê thuờng cái xiêm có màu sắc của cầu vồng.


1. [大旱望雲霓] đại hạn vọng vân nghê 2. [霓虹] nghê hồng 3. [霓虹燈] nghê hồng đăng 4. [霓裳] nghê thường