e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 173 雨 vũ [7, 15] U+9704
Show stroke order tiêu
 xiāo,  xiào
♦(Danh) Khoảng trời không, trời. ◎Như: cao nhập vân tiêu cao đến tận trời (ngày xưa, vân tiêu cũng chỉ triều đình), tiêu nhưỡng trời và đất, ý nói rất xa nhau, cách nhau một trời một vực. ◇Nguyễn Trãi : Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thủy (Đề Bá Nha cổ cầm đồ ) Đêm lặng trời biếc mát như nước.
♦(Danh) Mây, sương mù.
♦(Danh) Đêm. § Thông tiêu .
♦Cùng nghĩa với chữ tiêu .


1. [碧霄] bích tiêu 2. [九霄] cửu tiêu 3. [霄壤] tiêu nhưỡng