e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 173 雨 vũ [3, 11] U+96EA
38634.gif
Show stroke order tuyết
 xuě
♦(Danh) Tuyết (mưa gặp lạnh rơi xuống từng hạt như thủy tinh trắng). ◇Nguyễn Du : Nhất thiên phong tuyết độ Hoàng Hà (Từ Châu đạo trung ) Một trời gió tuyết, qua sông Hoàng Hà.
♦(Danh) Gọi thay cho một số sự vật màu trắng: 1) Lúa gạo. ◇Đỗ Phủ : Phá cam sương lạc trảo, Thường đạo tuyết phiên thi , (Mạnh đông ). 2) Hoa trắng. ◇Độc Cô Cập : Đông phong động địa xuy hoa phát, Vị Thành đào lí thiên thụ tuyết , (Đồng sầm lang trung truân điền... ). 3) Chim trắng. ◇Lô Luân : Tự quân hoán đắc bạch nga thì, Độc bằng lan can tuyết mãn trì , 滿 (Phú đắc bạch âu ca... 使). 4) Cá. ◇Giả Đảo : Thiên hà đọa song phường, Phi ngã đình trung ương, Chưởng ác xích dư tuyết, Phách khai tràng hữu hoàng , , , (Song ngư dao ). 5) Sóng nước. ◇Ôn Đình Quân : Long bá khu phong bất cảm thượng, Bách xuyên phún tuyết cao thôi ngôi , (Phất vũ từ ). 6) Rượu trắng. ◇Lí Hàm Dụng : Tuyết noãn dao bôi phụng tủy dung, Hồng tha tượng trứ tinh thần tế , (Phú quý khúc ). 7) Tóc trắng. ◇Vi Trang : Cố nhân thử địa dương phàm khứ, Hà xứ tương tư tuyết mãn đầu , 滿 (Thanh Hà huyện lâu tác ). 8) Gỗ cây bạch đàn. ◇Ân Nghiêu Phiên : Vân tỏa mộc kham liêu tức ảnh, Tuyết hương chỉ áo bất sanh trần , (Tặng duy nghiễm sư ).
♦(Danh) Nhạc khúc cổ.
♦(Danh) Họ Tuyết.
♦(Hình) Trắng (như tuyết). ◎Như: tuyết cơ da trắng, tuyết y áo trắng. ◇Lí Bạch : Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, Triêu như thanh ti mộ thành tuyết , (Tương tiến tửu ) Bạn không thấy sao, trước tấm gương sáng trên nhà cao, thương cho mái tóc bạc, Buổi sáng như tơ đen, chiều thành ra tuyết trắng.
♦(Hình) Trong sạch, cao khiết. ◎Như: tuyết cách phẩm cách cao khiết. ◇Dương Vạn Lí : Nhất biệt cao nhân hựu thập niên, Sương cân tuyết cốt kiện y nhiên , (Tống hương dư văn minh ) Chia tay bậc cao nhân lại đã mười năm, Gân cốt thanh cao như sương tuyết vẫn còn tráng kiện như xưa.
♦(Động) Rơi tuyết. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Vu thì thủy tuyết, ngũ xứ câu hạ , (Thế thuyết tân ngữ , Đức hạnh ) Lúc tuyết bắt đầu rơi, năm xứ đều chúc mừng.
♦(Động) Rửa sạch, biểu minh. ◎Như: tuyết sỉ rửa nhục, chiêu tuyết tỏ nỗi oan.
♦(Động) Lau, chùi. ◎Như: tuyết khấp lau nước mắt, tuyết phiền tiêu trừ phiền muộn, tuyết thế chùi lệ.
♦(Động) Chê trách. ◇Lí Triệu : Sơ, Mã Tư Đồ diện tuyết Lí Hoài Quang. Đức Tông chánh sắc viết: Duy khanh bất hợp tuyết nhân , . : (Đường quốc sử bổ , Quyển thượng ).


1. [映雪讀書] ánh tuyết độc thư 2. [白雪] bạch tuyết 3. [冰雪] băng tuyết 4. [冰雪聰明] băng tuyết thông minh 5. [昭雪] chiêu tuyết 6. [大雪] đại tuyết 7. [玉雪] ngọc tuyết 8. [雪霜] tuyết sương 9. [雪上加霜] tuyết thượng gia sương