e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 170 阜 phụ [7, 10] U+965D
Show stroke order thiểm
 shǎn
♦(Danh) Tên đất, thời Chu sơ là giới hạn giữa Chu Công và Thiệu Công , nay là huyện ở tỉnh Hà Nam.
♦(Danh) Tên gọi tắt tỉnh Thiểm Tây 西, Trung Quốc.
♦(Danh) Họ Thiểm.


1. [陝西] thiểm tây