e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 170 阜 phụ [5, 8] U+9640
38464.gif
Show stroke order đà
 tuó,  duò
♦(Hình) Gập ghềnh, lởm chởm.
♦(Danh) Vật hình tròn. ◇Tây du kí 西: Bả côn tử vọng tiểu yêu đầu thượng nhạ liễu nhất nhạ, khả liên, tựu nhạ đắc tượng nhất cá nhục đà , , (Đệ thất thập tứ hồi) Cầm gậy nhằm đầu tiểu yêu giáng xuống một nhát, thương thay, chỉ còn là một khối thịt tròn.
♦(Danh) § Xem đà loa .
♦§ Ghi chú: Có khi viết là .


1. [阿彌陀佛] a di đà phật 2. [陀螺] đà loa 3. [頭陀] đầu đà 4. [陂陀] pha đà 5. [吠陀] phệ đà