e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [11, 19] U+93D1
Show stroke order đích
 dí,  dī
♦(Danh) Đầu mũi tên.
♦(Danh) Cái tên.
♦(Danh) Nguyên tố hóa học (dysprosium, Dy).