e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [9, 17] U+9370
Show stroke order hoàn
 huán
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị trọng lượng ngày xưa, sáu lượng là một hoàn .
♦(Danh) Tiền. ◎Như: phạt hoàn tiền phạt, tiền chuộc tội.