e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [10, 13] U+9112
Show stroke order trâu
 zōu,  jù
♦(Danh) Nước Trâu, đời Xuân Thu gọi là , đời Chiến Quốc đổi là . Thuộc tỉnh Sơn Đông bây giờ. ◇Nguyễn Du : Hà xứ thánh hiền tùng bách hạ? Biệt thành huyền tụng Lỗ Trâu dư , (Đông lộ ) Dưới cây tùng cây bá, thánh hiền ở nơi nào? Trong thành nước Lỗ nước Trâu, tiếng đàn tiếng đọc sách vẫn còn lưa.
♦(Danh) Họ Trâu.