e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [9, 13] U+903E
36926.gif
Show stroke order du
 yú,  dòu
♦(Động) Vượt qua, quá, hơn. ◎Như: du hà vượt qua sông, du tường leo qua tường, du kì quá thời hạn, niên du thất thập tuổi hơn bảy mươi.
♦(Động) Trải qua. ◇Liêu trai chí dị : Du sổ nguyệt, Vương dĩ thân lão tử ấu, mỗi thiết hoài ức, dĩ ý cáo nữ , , , (Tiên nhân đảo ) Mấy tháng trôi qua, Vương vì còn cha mẹ già con nhỏ, nhung nhớ thiết tha, ngỏ ý với nàng.
♦(Phó) Càng, càng thêm. ◇Hoài Nam Tử : Bất túc dĩ cấm gian tắc tà, loạn nãi du tư , (Nguyên đạo ) Không đủ để ngăn cấm gian tà, loạn càng tăng thêm.


1. [逾恆] du hằng