e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [8, 12] U+9035
Show stroke order quỳ
 kuí
♦(Danh) Con đường cái thông cả bốn phương tám ngả.
♦(Danh) Huyệt đạo ở trong nước có thể dùng để giao thông.