e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [6, 10] U+9002
36866.gif
Show stroke order quát, thích
 shì,  guā,  kuò
♦(Hình) Nhanh, tấn tốc.
♦(Danh) Tên người. ◎Như: Cao Bá Quát (1808-1855).
♦§ Một dạng của chữ thích .