e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 155 赤 xích [0, 7] U+8D64
36196.gif
Show stroke order xích, thích
 chì
♦(Hình) Đỏ. ◎Như: diện hồng nhĩ xích mặt hồng tai đỏ (vì mắc cỡ hay giận dữ), cận chu giả xích gần màu đỏ "chu" là màu đỏ "xích" (Kinh Lễ: đỏ nhạt là xích , đỏ đậm là chu ).
♦(Hình) Trung thành, hết lòng. ◎Như: sắc đỏ là sắc rực rỡ nhất, cho nên gọi tấm lòng trung là xích thành hay xích tâm .
♦(Hình) Trần trụi, trống không. ◎Như: xích thủ tay không, xích bần nghèo xơ xác, xích địa thiên lí đất trơ trụi hàng ngàn dặm (chỉ năm hạn hán, mất mùa).
♦(Động) Để trần truồng. ◎Như: xích thân lộ thể để trần truồng thân thể.
♦(Động) Giết sạch. ◇Dương Hùng : Xích ngô chi tộc dã (Giải trào ) Tru diệt cả họ nhà ta.
♦(Danh) Ngày xưa xích là màu của phương nam, sau chỉ phương nam.
♦(Danh) Họ Xích.
♦Một âm là thích. (Động) Trừ bỏ.


1. [白眉赤眼] bạch mi xích nhãn 2. [神州赤縣] thần châu xích huyện 3. [赤縣] xích huyện 4. [赤口白舌] xích khẩu bạch thiệt 5. [赤米] xích mễ 6. [赤繩繫足] xích thằng hệ túc 7. [赤子] xích tử