e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 152 豖 thỉ [10, 17] U+8C73
Show stroke order bân
 bīn
♦(Danh) Tên một nước ngày xưa, chỗ tổ tiên nhà Chu ở. § Thông bân .
♦(Danh) Tên núi ở tỉnh Thiểm Tây 西.