e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [10, 7] U+8B20
35616.gif
Show stroke order dao
 yáo
♦(Danh) Bài hát lưu hành trong dân gian. ◎Như: dân dao , ca dao , phong dao , đồng dao .
♦(Hình) Bịa đặt, không có căn cứ. ◎Như: dao ngôn lời nói bịa đặt. ◇Lỗ Tấn : Nhiên nhi dao ngôn ngận vượng thịnh (A Q chánh truyện Q) Nhưng mà lời đồn đãi vẫn lan rộng.
♦Cũng viết là .


1. [歌謠] ca dao