e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [10, 17] U+8B04
Show stroke order đằng
 téng
♦(Động) Sao, chép lại. ◎Như: đằng tả sao chép.