e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [8, 15] U+8ADB
Show stroke order du
 yú
♦(Động) Nịnh hót, bợ đỡ. ◎Như: a du dua nịnh. ◇Sử Kí : Quán Phu vi nhân cương trực sử tửu, bất hiếu diện du 使, (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Quán Phu là người cương trực, nát rượu, không thích bợ đỡ trước mặt.


1. [阿諛] a du