e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [8, 15] U+8AB0
35504.gif
Show stroke order thùy
 shuí,  shéi
♦(Đại) Gì (tiếng để hỏi). ◎Như: tính thậm danh thùy tên họ là gì?
♦(Đại) Ai. ◎Như: kì thùy tri chi ai người biết được? thùy hà ai thế? ◇Nguyễn Du : Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc (Quỳnh hải nguyên tiêu ) Một trời xuân hứng không biết rơi vào nhà ai?
♦(Phó) Biểu thị phản vấn: chẳng lẽ, lẽ nào, sao lại. § Tương đương với nan đạo , nả . ◇Bạch Cư Dị : Thiếu thì do bất ưu sanh kế, Lão hậu thùy năng tích tửu tiền , ? (Dữ mộng đắc cô tửu nhàn ẩm... ).
♦(Danh) Họ Thùy.


1. [鹿死誰手] lộc tử thùy thủ