e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [5, 11] U+8888
Show stroke order ca
 jiā
♦(Danh) Ca-sa áo cà sa (phiên âm tiếng Phạn "kasaya").


1. [袈裟] ca sa, cà sa