e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 144 行 hành [10, 16] U+885E
Show stroke order vệ
 wèi
♦§ Một dạng của chữ .