e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [12, 18] U+87E0
Show stroke order bàn, phiền
 pán,  fán
♦(Động) Cuộn khúc, uốn khúc. ◎Như: long bàn rồng cuộn khúc.
♦(Động) § Xem bàn cứ .
♦(Danh) § Xem bàn đào .
♦Một âm là phiền. (Danh) Một thứ sâu ở đáy chum vại.


1. [蟠踞] bàn cứ 2. [蟠桃] bàn đào