e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [11, 17] U+87CA
Show stroke order mâu
 máo,  méng
♦§ Tục mượn dùng như chữ mâu .