e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [10, 16] U+879E
Show stroke order
 mǎ,  mà,  mā
♦(Danh) Mã hoàng đỉa trâu.
♦(Danh) Mã nghĩ kiến càng.
♦(Danh) Mã lang chuồn chuồn.