e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [9, 15] U+8774
34676.gif
Show stroke order hồ
 hú
♦(Danh) § Xem hồ điệp .


1. [蝴蝶] hồ điệp