e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [8, 14] U+873C
Show stroke order vị, dữu
 wèi,  wěi
♦(Danh) Một loài vượn đuôi dài. § Cũng đọc là dữu.