e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [8, 14] U+8734
Show stroke order dịch
 yì,  xí
♦(Danh) § Xem tích dịch .


1. [蜥蜴] tích dịch