e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [8, 14] U+872E
Show stroke order vực, quắc
 yù,  guō
♦(Danh) Con vực. § Theo truyền thuyết là một loài bọ độc ở trong nước, ngậm cát phun người làm sinh bệnh. Còn gọi là sạ công . Vì thế nên kẻ nào âm hiểm gọi là quỷ vực . ◇Nguyễn Du : Long xà quỷ vực biến nhân gian (Ngũ nguyệt quan cạnh độ ) Rắn rồng quỷ quái tràn ngập cõi người ta.
♦(Danh) Một loài sâu ăn hại lá cây mầm lúa. § Thông .
♦Một âm là quắc. § (Danh) Tức cáp mô (hay hà mô ). § Thông quắc .