e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [8, 14] U+8725
Show stroke order tích
 xī
♦(Danh) § Xem tích dịch .


1. [蜥蜴] tích dịch