e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [7, 13] U+870A
Show stroke order lị
 lí
♦(Danh)§ Xem cáp lị .


1. [蛤蜊] cáp lị