e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [16, 20] U+85FA
Show stroke order lận
 lìn
♦(Danh) Cỏ cói, thân dùng để dệt chiếu, ruột cây làm bấc đèn (latin Juncus effusus). § Còn có tên là đăng tâm thảo .
♦(Danh) Họ Lận. ◎Như: thời Chiến quốc Lận Tương Như .