e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [13, 17] U+859B
Show stroke order tiết
 xuē,  xiē
♦(Danh) Cỏ tiết (Artemisia absinthium).
♦(Danh) Nước Tiết , một nước nhỏ ngày xưa, nay thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông .
♦(Danh) Họ Tiết. ◎Như: Tiết Nhân Quý .