e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [13, 17] U+8587
Show stroke order vi
 wéi,  wēi
♦(Danh) Rau vi (latin Osmunda regalis).
♦(Danh) § Xem tử vi .
♦(Danh) § Xem tường vi .


1. [紫薇] tử vi 2. [薔薇] tường vi