e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [10, 14] U+84BB
Show stroke order nhược
 ruò
♦(Danh) Cỏ nhược, cỏ hương bồ còn non gọi là nhược.
♦(Danh) Củ nhược : xem củ .