e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+847A
Show stroke order tập
 qì
♦(Động) Lấy cỏ tranh che lợp lại mái nhà. ◇Khuất Nguyên : Trúc thất hề thủy trung, tập chi hề hà cái , (Cửu ca , Tương Phu nhân ) Cất nhà hề trong nước, lợp mái hề cây sen.
♦(Động) Tu bổ, sửa sang. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tu tập thành viên, phủ dụ cư dân , (Đệ thập nhất hồi) Sửa sang thành quách, phủ dụ dân cư.
♦(Động) Chồng chất, tích lũy. ◇Khuất Nguyên : Ngư tập lân dĩ tự biệt hề, giao long ẩn kì văn chương , (Cửu chương , Bi hồi phong ) Bầy cá chồng chất vảy để làm cho mình khác lạ hề, giao long che giấu vẻ sáng rỡ của mình đi.