e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+8438
Show stroke order du
 yú
♦(Danh) Thù du : xem thù .