e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+8303
33539.gif
Show stroke order phạm
 fàn
♦(Danh) Con ong. ◇Lễ Kí : Phạm tắc quan nhi thiền hữu tuy Phạm thì có mũ mà ve có dây mũ. § Phạm chỉ con ong.
♦(Danh) Họ Phạm.
♦(Danh) Phép tắc. § Thông phạm .
♦(Danh) Khuôn đúc. § Thông phạm .