e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 130 肉 nhục [9, 13] U+8160
Show stroke order thấu
 còu
♦(Danh) Thớ da thịt. ◎Như: thấu lí thớ da thịt.