e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 130 肉 nhục [8, 12] U+8155
33109.gif
Show stroke order oản, uyển
 wàn
♦(Danh) Cổ tay. § Cũng gọi là oản tử . ◎Như: ách oản chống tay, nắm cổ tay. Diễn tả: (1) dáng người ta lúc thất ý, toan tính không ra. (2) vẻ phẫn nộ. (3) dáng đắc chí, phấn chấn. (4) dáng than van, thở dài.
♦Cũng đọc là uyển.


1. [扼腕] ách oản