e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 130 肉 nhục [3, 7] U+809B
32923.gif
Show stroke order giang
 gāng
♦(Danh) Giang môn lỗ đít, hậu môn.