e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [10, 16] U+7FF1
32753.gif
Show stroke order cao, ngao
 áo
♦(Động) § Xem cao tường .


1. [翱翔] cao tường, ngao tường