e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [4, 10] U+7FC3
Show stroke order hoành
 hóng
♦(Hình) Dạng trùng bay.
♦(Danh) Tên người. ◎Như: Hàn Hoành .