e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 123 羊 dương [13, 19] U+7FB6
Show stroke order thiên
 shān
♦(Danh) Mùi tanh hôi của giống cừu, dê.


1. [腥羶] tinh thiên