e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 123 羊 dương [10, 16] U+7FB2
32690.gif
Show stroke order hi
 xī
♦(Danh) Phục Hi vua Phục Hi đời thượng cổ, có khi gọi là vua Bào Hi . ◇Đào Uyên Minh : Bắc song cao ngọa như Hi Hoàng thượng nhân (Quy khứ lai từ ) Nằm dài trước cửa sổ phía bắc như người ở trên đời vua Hi Hoàng, ý nói ở cảnh thái bình thanh tú tịch mịch như đời thượng cổ vậy.
♦(Danh) Họ Hi.