e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [14, 20] U+7E7D
Show stroke order tân
 bīn
♦(Hình) Tân phân tạp loạn, phồn thịnh. ◇Đào Uyên Minh : Phương thảo tiên mĩ, lạc anh tân phân , (Đào hoa nguyên kí ) Cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng đầy dẫy.


1. [七彩繽紛] thất thải tân phân