e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [12, 18] U+7E52
Show stroke order tăng
 zēng,  céng,  zèng
♦(Danh) Chỉ chung các thứ lụa. ◇Liêu trai chí dị : Phú hữu kim tăng nhi vô tử (Phiên Phiên ) Giàu có vàng lụa nhưng không có con.
♦(Danh) Họ Tăng.