e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [3, 9] U+7D02
Show stroke order trụ
 zhòu
♦(Danh) Vua Trụ , một bạo chúa đời nhà Ân , đốt chết kẻ trung lương, mổ đàn bà chửa.
♦(Danh) Dây câu đuôi ngựa.