e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 119 米 mễ [3, 9] U+7C7D
Show stroke order tử
 zǐ
♦(Danh) Hạt giống. ◎Như: đạo tử hạt giống lúa.