e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [8, 14] U+7B8F
Show stroke order tranh
 zhēng
♦(Danh) Đàn tranh có mười ba dây. ◇Tô Huệ : Tranh huyền vị đoạn tràng tiên đoạn, Oán kết tiên thành khúc vị thành , (Chức cẩm hồi văn ) Dây đàn chưa đứt, ruột đã đứt trước, Nỗi oán hận đã kết rồi, mà khúc nhạc chưa thành. § Ngô Thế Vinh dịch thơ: Đàn chưa rối ruột đã sầu, Cho nên một khúc cung sau chưa tròn.
♦(Danh) Tục gọi cái diều giấy là phong tranh .