e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [6, 12] U+7B58
Show stroke order khấu
 kòu
♦§ Dạng viết cổ của khấu .