e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [14, 19] U+7A68
Show stroke order đồi
 tuí
♦§ Cũng như chữ đồi .