e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [12, 17] U+7A57
Show stroke order tuệ
 suì
♦(Danh) Bông lúa. ◇Nguyễn Du : Hành ca thập tuệ thì (Vinh Khải Kì ) Vừa ca vừa mót lúa.
♦(Danh) Tàn đuốc, hoa đèn. ◇Hàn Ác : Thì phục kiến tàn đăng, Hòa yên trụy kim tuệ , (Lãn tá đầu ) Thường lại thấy đèn tàn, Cùng khói rơi hoa đèn vàng.
♦(Danh) Tua. ◎Như: mạo tuệ tua mũ.
♦(Danh) Tên khác của thành phố Quảng Châu .